top of page
ALIMENTACIÓN
cesta vegetal
ALI
MEN
TA
CIÓ

Digue’ns el que vols,
asseu-te i gaudeix.

La gestión alimentaria integra todas aquellas áreas relacionadas directamente o indirectamente con la cocina y la producción de las comidas.

 

Esta gestión es “in situ”, es decir, nos adaptamos a los medios de cada cliente.

 

La empresa garantiza la calidad de los productos gracias a una buena selección de proveedores que nos proporcionan productos de proximidad, ecológicos y que respetan el medio ambiente. Para nosotros es fundamental la utilización de productos frescos y de temporada.

 

Elaboramos menús de forma equilibrada y consensuada siguiendo los parámetros de la dieta mediterránea atendiendo a los menús específicos como las alergias, las intolerancias y las características de cada comensal.

 

La seguridad alimentaria requiere la aplicación de la normativa de los APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos). Por tanto, cada centro dispone de sus planes y registros personalizados, que son revisados y evaluados periódicamente.

 

Dentro del servicio global ejecutamos la selección, contratación, control y sustitución del personal de las cocinas, así como cualquier servicio externo necesario para cumplir la normativa.

Residencias Geriátricas
RESIDÈNCIES
GERIÀTRIQUES

La gent gran ha de tenir un tot moment la nostra confiança, vetllem pel seu benestar.

3HM és una empresa especialitzada a gestionar i administrar
la cuina de residències geriàtriques
. Des de la confecció de menús fins a la gestió del personal de cuina. Així com tot el que això implica.

 

En definitiva, 3HM s’ocupa del benestar alimentari dels residents.

 

És fonamental la comunicació constant per formar un equip amb totes les àrees del centre. Per això realitzem 

reunions periòdiques amb la direcció, l’equip de cuina, l’equip higiènic sanitari, els auxiliars  i els usuaris del servei i les seves famílies.

 

Els menús es dissenyen setmanalment, tenint en compte la temporada, festes i dies especials, així com les necessitats de cada resident (al· lèrgies, intoleràncies, dietes, malalties, textures i gustos). Sempre consensuats amb els responsables higienicosanitaris del centre. 

 

Donem tracte directe i especial al resident per aconseguir que se senti cuidat en tot moment. 

 

El nostre objectiu final és que se senti com a casa.

Així aconseguim que cada menjar sigui una “EXPERIÈNCIA”  assolint el benestar del resident.

Centros docentes
MONITORAJE

"Integramos educación y juego en los momentos de ocio. Infundimos valores"

3HM treballa en la gestió global en la cuina de centres docents. 

 

Prioritzem la necessitat del servei del menjador escolar com a part de l’educació integral dels nens dins del projecte educatiu escolar.

 

Partint de l’ideari de cada centre, realitzem anualment un projecte educatiu de l’horari del menjador consensuat amb la direcció del centre. Aquest projecte ens serveix com a eina de treball marcant els requisits previs, objectius, mitjans i la pròpia avaluació.

 

Els menús es programen mensualment sobre la base de la temporada, festes i celebracions especials. Es confeccionen els menús adaptats per a cada circumstància: al· lèrgies i intoleràncies, menús especials i propostes i recomanacions com ara els sopars.

 

Es tenen molt en compte els valors dietètics i quilocalòrics en funció de l’edat i les necessitats de cada grup de nens.

 

Estem actualitzats constantment segons la normativa de l’agència de salut pública, per tant, adeqüem els menús i la nostra forma de treballar a les noves directrius.

La nostra prioritat és el nen, la seva correcta alimentació i nutrició.

CENTRES
DOCENTS

El temps de compartir taula és el millor per dur a terme una proposta educativa basada en valors i dirigida als nens.

Restauración
RESTAURACIÓ

El millor producte 

amb el millor servei 

al millor preu.

3HM ofereix el servei de restauració en institucions públiques
o privades que disposin d’un servei d’hostaleria
(bar i/o restaurant).

 

Ens adaptem a les necessitats de cada institució o centre quant a les seves directrius, als horaris, els menús, a la tipologia del centre i les característiques del producte.

 

El personal del nostre servei treballa sota les normes del centre
i els valors de l’empresa, com
la proximitat, la fidelitat i la confiança. 

 

Per nosaltres és fonamental que el consumidor se senti atès, a gust i que complim les seves necessitats de la manera més òptima i d’una forma personalitzada.

 

Donem molta importància a la relació qualitat/preu. És imprescindible assegurar-nos la satisfacció final del consumidor oferint el millor producte amb el millor servei al millor preu.

 

Basant-nos en la filosofia de l’empresa realitzem menús diaris equilibrats i aplicant la dieta mediterrània amb productes frescos i de proximitat.

 

Quan el consumidor és el primer, 

el benefici és la fidelitat.

Eventos

3HM realitza els seus esdeveniments en els centres per als quals treballa. Ens encarreguem que aquest dia sigui especial. 

 

Confeccionem el menú, ens encarreguem de la decoració, del servei, de l’espai i de les activitats, i fem cada esdeveniment únic.

 

Acordem amb el client adequar el menú, preu i decoració al tipus d’esdeveniment o festa especial atenent els seus gustos i necessitats.

L’èxit del servei és el resultat final del control del temps, la qualitat i el preu.

ESDEVENIMENTS

Fem realitat els teus somnis.

LIMPIEZA
productos de limpieza
NE
TE
JA

Treballar en un entorn saludable, net i cuidat és guanyar en qualitat de vida.

3HM amplia la seva oferta de serveis d’alimentació amb una empresa filial destinada a la neteja d’edificis i locals: Gestión de Servicios Livisel S.L.

 

La nostra estratègia es basa en la prestació d’un servei de qualitat, altament professional, que ofereix solucions tècniques a qualsevol necessitat del centre.

 

Aconseguim:

 

  • Tranquil· litat

  • Estalvi d’esforç

  • Estalvi d’hores dedicades 

  • Agilitat de resposta

  • Unificació de proveïdors

  • Reducció de despeses

 

Per això, realitzem un pla d’actuació i organització de les tasques assignades tenint en compte les constants eventualitats i distribuïm l’ordre del servei amb les màximes garanties d’èxit.

 

Per a nosaltres és una prioritat complir l’obligatòria normativa de PRL (Prevenció de Riscos Laborals). Els nostres treballadors compten amb l'EPI (Equip de Protecció Individual) i els proporcionem la formació continuada.

 

Ens assegurem de treballar amb proveïdors que ens garanteixin el compliment de la normativa i que compleixin els requisits ecològics i ambientals.

 

L’objectiu principal és mantenir el centre net, desinfectat i cuidat. 

 

Treballem amb un pla d’activitat diària tenint en compte el deteriorament i la conservació de les àrees i zones de treball. Finalment, supervisem i avaluem de forma periòdica per aconseguir els objectius.

MONITORES

L’empresa compta amb un equip de treball per gestionar el temps del migdia dels centres docents complementant el servei de cuina.

 

La nostra proposta es basa en el nostre equip humà, entenent aquest com a agent educador. La influència de les persones responsables tant de l’alimentació com del temps lliure dels nens, i els seus hàbits, és transcendental.

 

Partim de les directrius de cada centre docent per formar l’equip
de monitors. 

 

Per això, ens basem en l’equilibri i maduresa personal, la iniciativa, l’esperit de cooperació, l’actitud d’autoexigència i el caràcter comunicatiu. I ens assegurem la titulació obligatòria, així com la formació continuada.

L’educació en el temps lliure es basa en l’acompanyament del nen i en la transmissió de valors per part de l’agent educador, d’aquesta manera es contribueix a l’educació integral
del nen.

 

Elaborem un projecte educatiu i un pla d’acció per a la bona organització i funcionament del servei. Fixem objectius generals

i específics per a cada grup i comptem amb una coordinació i una avaluació constant.

 

3HM aposta per la unificació de tots els serveis del temps lliure
i preveu la possibilitat de fer-se càrrec de les activitats  extraescolars i casals.

ELS PETITS MENJANT_1.jpg
MO
NI
TO
RS

Per educar personas,

fan falta excel·lents persones.

ASESORAMIENTO
AdobeStock_66899564.jpeg
ASSES
SORA
MENT

Apostem per compartir 

el coneixement per continuar  creixent.

3HM complementa la seva oferta amb un servei d’assessorament. 

 

Aquest consisteix a orientar els nostres clients, d’una banda, en qualsevol àrea dels serveis que ofereix 3HM: alimentació, neteja i monitors. I, d’altra banda, col· laborem amb un arquitecte tècnic i "project manager" per assessorar i gestionar les instal· lacions on es duen a terme aquests serveis.

 

Assessorament dels nostres serveis:

 

La nostra orientació es basa en la gestió operacional i documental (administrativa, laboral, organitzativa) actualitzant o creant
un sistema de treball que proporcioni eficiència i compleixi els requisits legals i normatius.

 

Assessorament de les instal· lacions:

 

Dissenyem i gestionem les obres necessàries
per millorar i optimitzar les instal·lacions, responent tant a la normativa aplicable com a l’operativitat de cuines, menjadors i espais d’esbarjo.

 

Aconseguim l’èxit dels nostres serveis controlant el personal, el temps, la qualitat i el preu.

bottom of page